NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

„W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż. I dlatego — kiedy pamiętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci — wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwychwstałym. Wiara i nadzieja nasza koncentruje się na tym Chrystusie, który wieczorem pierwszego dnia po szabacie stanął pośrodku Wieczernika, gdzie Apostołowie byli zgromadzeni, tchnął na nich i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (por. J 20, 19-23).
Tajemnica Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego niesie w sobie najpełniejsze objawienie miłosierdzia — czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego — miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń.” (Jan Paweł II –  Bogaty w miłosierdzie – encyklika o miłosierdziu Bożym)

1. Dziś w 2. Niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

Metropolita katowicki będzie przewodniczył Mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 12.00. Do wspólnej modlitwy za pośrednictwem mediów zaprasza wszystkie Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, pracowników Caritas i naszych wolontariuszy oraz wszystkich, którym szczególnie leży na sercu misja charytatywna Kościoła.

2. Wedługnajnowszych wytycznych rządu od poniedziałku (20.04) w naszym kościele będzie mogło przebywać jednocześnie ok. 40 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa.

„Nie odwołujemy dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Musimy postępować roztropnie – przypomina arcybiskup Wiktor Skworc, zwracając uwagę na fakt, że województwo śląskie znajduje się w czołówce „geografii zakażeń”.

Zachęcam Was do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji mszach św. i nabożeństwach. Godziny ich transmisji na żywo znajdziecie w tym linku:

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

Codziennie w naszym kościele odprawiam mszę św. w zamówionych intencjach. Kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia, jako miejsce na indywidualną modlitwę.

3. Nadal trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej – Lekarce, losy świata w czasach epidemii. W sposób szczególny módlmy się za Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

– czwartek – UROCZ. ŚW. WOJCIECHA, BP I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski

– sobota – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY

5. Obecna sytuacja związana z epidemią, wzywa nas wszystkich do szczególnej odpowiedzialności za nasze działania oraz do ufności w Boże Miłosierdzie. Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować szczególną roztropność. Dlatego ZOSTAŃ W DOMU!

6. SKŁADAM SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ” ZA WSZELKIE PRZEJAWY ŻYCZLIWOŚCI, CHĘĆ NIESIENIA POMOCY, DOBRE SŁOWO I ZAINTERESOWANIE,  A PRZEDE WSZYSTKIM ZA INTENCJE MSZALNE, Z KTÓRYCH NIE REZYGNUJECIE.

7. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła, a panom za pierwsze w tym roku koszenie trawnika. W tym tygodniu zapraszam panie: Joannę Krzystała i  Beatę Świerczek

8. Na praktykowanie uczynków miłosierdzia niech Wam Bóg błogosławi!

Módlmy się o powrót do zdrowia dla Księdza Mateusza.

Proszę  o ten dar przez wstawiennictwo śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

w związku z częściową zmianą regulacji prawnych
dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

1.        Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.:

a.         przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;

b.        w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii. 

2.        Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania
z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym
do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząc                  
w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła. 

3.  Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →