III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

        Dzisiejsza Ewanglia mówi o uczniach wracających po zmartwychwstaniu Jezusa z Jerozolimy do Emaus. Znali oni osobiście Jezusa, widzieli to, co czynił, i słyszeli zapowiedzi i proroctwa o Jego zmartwychwstaniu. Tymczasem oni wracają do domu smutni, zawiedzeni, pełni rozgoryczenia. Jezus widzi to i przyłącza się do nich, aby raz jeszcze wyjaśniać im Pisma. Tłumaczy im je cały dzień, aż serca ich zostają uzdrowione z goryczy. Jest to wskazówka dla nas, że musimy pozwolić się rozpalić Słowu Bożemu, abyśmy byli w stanie tak naprawdę rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego. Jeżeli chcemy głosić Jezusa, to najpierw powinniśmy słuchać i usłyszeć, co Bóg mówi do nas.

1. Świetną okazją do tego, by bliżej poznać Jezusa, jest rozpoczynający się dziś Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcam do lektury Pisma Świętego.

2. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

3. W środę obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

4. Od piątku rozpoczynamy maj, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Z racji pandemii po mszach będziemy odmawiać tylko Litanię Loretańską.

5. W piątek, 1 maja, przypada Święto Św. Józefa, rzemieślnika, naszego patrona. W związku z tym w niedzielę obchodzimy parafialny odpust. W tym roku, ze względu na pandemię, będziemy go świętować bardzo symbolicznie.

6. W tym tygodniu przypadają: I piątek i I sobota miesiąca.

7. Ze względu na przypadającą 3 maja 4 Niedzielę Wielkanocną Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zdecydowała, że Uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona w tym roku w sobotę, 2 maja.

8. Wedługnajnowszych wytycznych rządu w naszym kościele może jednocześnie przebywać 40 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa.

Zachęcam Was do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji mszach św. i nabożeństwach. Godziny ich transmisji na żywo znajdziecie w tym linku:

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

9. Nadal trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej – Lekarce, losy świata w czasach pandemii. W sposób szczególny módlmy się za Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu, prośmy Boga o deszcz oraz o nowe powołania do Jego służby. Pamiętajmy też o naszym chorym ks. Mateuszu Tomanku.

10. Obchody liturgiczne tygodnia:

– środa – Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK., patronki Europy

– piątek – Święto Św. Józefa, rzemieślnika

– sobota – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski

11. Bardzo gorąco dziękuję za Wasze zainteresowanie sprawami naszej wspólnoty, za okazywaną mi życzliwość i chęć niesienia pomocy. „Bóg zapłać” tym, którzy nie odwoływali zarezerwowanych mszy św. oraz za przekazywane ofiary na rzecz naszej parafii.

13. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Sybillę Jureczko i Wiesławę Mandera

14. Na trudy dnia codziennego oraz umacnianie się Słowem Bożym w tym Biblijnym Tygodniu niech Wam Bóg błogosławi!

15. Na czas choroby ks. Mateusza Tomanka przejąłem ponownie obowiązki dyrektora domu rekolekcyjnego i gospodarstwa rolnego w Kokoszycach.

Księdza Mateusza polecamy modlitwie prosząc Boga o jego powrót do zdrowia za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

w związku z częściową zmianą regulacji prawnych
dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.:

a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;

b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząc w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →