VI niedziela wielkanocna

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

Kolekta na zakup środków do dezynfekcji

1. Rozpoczynamy VI  tydzień wielkanocny. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych. Po mszy odmówimy modlitwy błagalne o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje.

2. W maju oddajemy cześć Matce Bożej po Mszach świętych, odmawiając Litanię Loretańską.

3. W poniedziałek przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, a we wtorek rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Przez wstawiennictwo św. JP II módlmy się za naszego Arcybiskupa.

4. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5. Pomimo odwołania obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny w niedzielę, 24 maja, o godz. 12 w katowickiej katedrze Msza św. w intencji wszystkich małżeńskich jubilatów, bez ich udziału. Zachęcamy do łączności duchowej. W przyszłą niedzielę Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.

6. Obchody liturgiczne tygodnia:

– czwartek – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

7. Zgodnie z wytycznymi rządu w naszym kościele może jednocześnie przebywać 55 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa i dezynfekcji rąk.

Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcam do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św.

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

8. Dalej trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej losy świata w czasach pandemii. Módlmy się za Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu, prośmy Boga o zdrowie dla górników i ich rodzin, o deszcz i wciąż pamiętajmy o naszym chorym ks. Mateuszu.

9. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Iwonę Jureczko i Martynę Chrobok.

10. Składam serdeczne Bóg zapłać tym osobom, które 13 maja objęły mnie modlitwą i złożyły życzenia z okazji ważnej dla mnie, 25. rocznicy święceń kapłańskich. Dla każdego księdza bliskość duchowa Parafian i ich modlitwa są bezcenne i miło, kiedy towarzyszą takim wyjątkowym jubileuszom. „Wdzięczność jest pamięcią serca”. I za te pamiętające serca oraz wszelką pomoc w tych trudnych czasach wielkie dzięki!

11. Ks. Mateusza polecamy w modlitwie o łaskę zdrowia za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego :


Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

12. Życzę wszystkim obfitości Bożych darów na nadchodzący tydzień.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
z dnia 16 maja 2020 r.

 1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
 2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
  Spowiedź może odbywać się:
  a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
  b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.
  Niniejsze zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.
  † Wiktor Skworc
  Arcybiskup Metropolita
  Katowicki
  Katowice, 16 maja 2020 r., w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →