XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolekta na renowację katedry. Bóg zapłać za złożone ofiary.

1. Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwach o prześladowanych za wiarę

2. Przypominam, że przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych. Warunki są następujące: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Św., nawiedzenie cmentarza, modlitwa w intencjach papieskich oraz za zmarłych.

3. Obchody liturgiczne tygodnia:

poniedziałek – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

środa – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa, ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

czwartek – Wspomnienie św. Jozafata, męczennika i bpa

piątek – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

4. W naszym kościele może jednocześnie przebywać do 40 osób.  Przypominam,żenależy zachowywać wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i NOSA oraz dezynfekcji rąk. Obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcam Was do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św.

5. Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej, najlepiej o godz. 20.30. Matce Bożej Piekarskiej Lekarce polecajmy losy świata w czasach pandemii.

6. Serdecznie dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie:. Łucję Zaczyk i Małgorzatę Kudla

7. Intencje na rok 2021 będą przyjmowane od poniedziałku. Ze względu na panującą pandemię, a co za tym idzie należy ograniczyć kontakt między sobą, proszę składać intencję do koszyka wystawionego pod ołtarzem z podaniem dnia i godziny rezerwowanej mszy św., oraz telefon zamawiającej osoby. W podobny sposób można to uczynić wysyłając  intencje na adres mejlowy parafii.

8. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie

9. Niech Bóg Was w zdrowiu zachowa.

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

 1. Dziś, w II niedzielę listopada, Kościół katolicki w Polsce przeżywa kolejny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tegoroczny Dzień jest poświęcony Republice Środkowoafrykańskiej, społeczeństwu i tamtejszym chrześcijanom, którzy od lat doświadczają dramatu wojny, a zniszczenia i prześladowania, głód i śmierć są na porządku dziennym. W tym kraju posługuje wielu misjonarzy z Polski, a wśród nich pochodzący z Cieszyna biskup Tadeusz Kusy, franciszkanin, wierny uczestnik pielgrzymek do Matki Bożej Piekarskiej. W liście przesłanym ostatnio z „serca Afryki” napisał: „Wiemy, że najważniejsza jest modlitwa, zaufanie Panu Jezusowi. I dlatego bardzo często powtarzam: Jezu, ufam Tobie”!
  Wspierajmy modlitwą biskupa Tadeusza i wiernych powierzonej mu diecezji Koga-Bandoro. Módlmy się wytrwale o „miłosierdzie dla nas i świata całego” oraz o pokój w „sercu Afryki” i w każdym ludzkim sercu, pamiętając o słowach papieża Jana XXIII, że osiągnięcie pokoju nie będzie możliwe bez „całkowitego rozbrojenia”, które dokonuje się w „sercach ludzkich” (por. Pacem in terris, 113).
 2. W „Wezwaniu” z dnia 28 października napisałem: „Zapraszam i zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Szczególną porą modlitewnej jedności niech będzie, począwszy od niedzieli 8 listopada, codzienna modlitwa różańcowa w naszych domach o godz. 20.30, zakończona Apelem Jasnogórskim”. Niech wspólne będą również intencje naszej modlitwy. Wołajmy jednym głosem o ustanie pandemii, a także o pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie, w rodzinach i w rodzinie Kościoła. Pamiętajmy o zapewnieniu naszego Pana: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9).
  Korzystajmy też z możliwości uzyskiwania do końca listopada odpustu zupełnego – pokoju dla dusz cierpiących w czyśćcu.
 3. W te trudne listopadowe dni, zachęcam was, drodzy Diecezjanie, do czytania encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti – o braterstwie i przyjaźni społecznej. W niej znajdujemy odpowiedź Kościoła na pytanie, czego dziś w okresie pandemii świat i Polska potrzebują najbardziej: pokoju, braterstwa i przyjaźni społecznej w skali całej ludzkiej rodziny! Bądźmy solidarni z Kościołem prześladowanym!
  Niech Bóg przyjmie nasze modlitwy, a wysiłki umacnia swoją łaską i błogosławieństwem!
  † Wiktor Skworc
  Arcybiskup Metropolita
  Katowicki

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →