Niedziela Palmowa

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii – Bóg zapłać .

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Podczas Triduum istnieje możliwość zyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

2. Ze względu na nowe obostrzenia w naszym kościele może przebywać jednocześnie 30 osób. Zachęcam do udziału w obchodach Wielkiego Tygodnia przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Liczymy na ładną pogodę, by można było uczestniczyć w nabożeństwach również przed kościołem. Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej świątecznej.

3. W Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

4. W Wielki Piątek o 18.00 ceremonie Wielkiego Piątku i adoracja w ciemnicy do godz. 20.00.

5. W Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Grobie od godz. 9.00 do 20.00. Nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcam, aby przed śniadaniem wielkanocnym, ojciec lub ktoś z rodziny, w uroczysty sposób poprowadził modlitwę błogosławieństwa. Tekst znajduje się na stronie internetowej naszej parafii. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00. Proszę przynieść świece. Nie będzie procesji rezurekcyjnej wokół kościoła.

6. Okazja do spowiedzi: Wielki Czwartek od 16.30 – dzieci, a dorośli od 17.00 do 18.00; Wielki Piątek od 09.00 do 10.00 i od 16.30 – młodzież, dorośli od 17.00 do 18.00 i po ceremoniach do 20.00; Wielka Sobota od 9.00 do 11.00.

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

8. Wzorem lat ubiegłych w zakrystii można składać ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.

9. Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego kościoła. Wyjątkowo, ze względu na rozpoczynające się Triduum Paschalne, zapraszam w czwartek panie:  Barbarę Szczotok  i Teresę Motyka. W sobotę po Wigilii Paschalnej zapraszam do sprzątania młodzież, zwłaszcza przygotowującą się do bierzmowania.


10. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

BŁOGOSŁAWIEN, STWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.
AKLAMACJA WIELKANOCNA

 1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
  Wszyscy odpowiadają:
  Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
  CZYTANIE
 2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
  1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
  taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
  Albo:
  Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

  MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
 3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
  Módlmy się.
  Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
  zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen
  PO POSIŁKU
  Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
  Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
  Wszyscy:
  Przy łamaniu chleba. Alleluja.
  MODLITWA
  Ojciec rodziny lub przewodniczący:
  Módlmy się.
  Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen.
  Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.

1
ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
z dnia 26 marca 2021 r.

 1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji kościelnych i cywilnych.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
  Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa, stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
  Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa (por. kan. 273).
 3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem Internetu.
  W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
 4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed udzielaniem Komunii św.
  Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po udzielaniu Komunii św. – do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
  Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie Komunii św. na rękę.
 5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
 6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach dekanatu.
  Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii.
  † Wiktor Skworc
  Arcybiskup Metropolita
  Katowicki
  Katowice, 26 marca 2021 r.
  VA I – 21/21

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

1.

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam
w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem
i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

2.

Witaj, opiekunie Odkupiciela,

i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

3.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

(Modlitwa odmawiana codziennie przez papieża Franciszka)

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →