Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc dla chrześcijan to wyjątkowe święto; to czas, w którym dokonuje się przejście ze śmierci do Życia, moment, w którym – mocą Zmartwychwstałego – odradza się cały Kościół. Niech te dni będą takim właśnie doświadczeniem: że to On podnosi do życia, że to On przezwycięża najgłębsze mroki, uzdrawia i rozprasza zwątpienie, że to On zwyciężył.

 Drodzy Parafianie i Przyjaciele oraz Goście nawiedzający nasz kościół, Jezus żyje! Naprawdę żyje!!!. Niech moc Chrystusa, która kruszy skały – przemienia nasze serca, złe przyzwyczajenia i oddala niepotrzebne słowa i choroby, a przede wszystkim umacnia wiarę. Niech Jaśniejący Chrystus rozpromienia nasze domy swoją obecnością i zawsze rozprasza mroki ciemności.  Pokój Wam!

1. Uroczystość tegorocznej Wielkanocy jest przeżywana w cieniu pandemii.

 • We mszach św. może uczestniczyć tylko 30 osób.
 • Zachowujemy wszystkie znane i zalecane zasady bezpieczeństwa sanitarnego – na czele z zakryciem ust i nosa maseczką, zdezynfekowaniem dłoni i zachowaniem co najmniej 1,5 – metrowego dystansu. Zatem usiądźmy rozproszeni po całym kościele. Nie siadajmy za plecami przybyłych wcześniej na liturgię.
 • Wielu korzysta z dyspensy od uczestnictwa we mszy św. W takim przypadku powinniśmy skorzystać z transmisji nabożeństw wielkanocnych w telewizji lub internetu. Pamiętajmy, by nie mylić duchowej łączności z Kościołem ze zwykłym oglądnięciem liturgii.     

2. Codziennie w naszym kościele odprawiam mszę św. w zamówionych intencjach. Poza mszą kościół pozostaje otwarty, jako miejsce na indywidualną modlitwę.

3.  W środę o godz. 18.00 msza św. za ++ proboszczów.

4. Obecna sytuacja związana z epidemią wzywa nas wszystkich do szczególnej odpowiedzialności za nasze działania oraz do ufności w Boże Miłosierdzie. Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować szczególną roztropność.

5. Bardzo dziękuję w imieniu całej parafii: Radzie Parafialnej i animatorkom Dzieci Maryi, służbie kościelnej i paniom zaangażowanym w wystrój naszego kościoła za okazaną pomoc, a służbie ołtarza i diakonii liturgicznej za przygotowanie liturgii.

6. Bardzo dziękuję paniom i młodzieży za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Oliwię Konsek i  Wiktorię Krzyształa.

7. W piątek nie ma postu.

8. Za tydzień niedziela Bożego Miłosierdzia.

9. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na cele parafialne. W Poniedziałek Wielkanocny na KUL i WTUŚ, natomiast w Białą Niedzielę na Caritas Archidiecezji. Bóg zapłać za każdy dar!

10. Na radosne świętowanie niech Wam Bóg błogosławi.

BŁOGOSŁAWIEN, STWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.
AKLAMACJA WIELKANOCNA

 1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
  Wszyscy odpowiadają:
  Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
  CZYTANIE
 2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
  1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
  taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
  Albo:
  Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

  MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
 3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
  Módlmy się.
  Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
  zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen
  PO POSIŁKU
  Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
  Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
  Wszyscy:
  Przy łamaniu chleba. Alleluja.
  MODLITWA
  Ojciec rodziny lub przewodniczący:
  Módlmy się.
  Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen.
  Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

1.

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam
w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem
i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

2.

Witaj, opiekunie Odkupiciela,

i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

3.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

(Modlitwa odmawiana codziennie przez papieża Franciszka)

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →