Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

Kolekta na cele związane z funkcjonowaniem parafii, a w przyszłą niedzielę na Wydział Teologiczny UŚ.

1. Dziś Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto   dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła.     Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu: „Przybądź, Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

2. Dziś też abp Wiktor Skworc zaprasza wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się za pośrednictwem mediów we wspólną modlitwę pielgrzymów od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.

3. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. Do 7 czerwca można skorzystać ze spowiedzi wielkanocnej, do czego serdecznie zachęcam.

4. W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

5. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W piątek zapraszam dzieci i młodzież do spowiedzi od godziny 17.15.

6. Obchody liturgiczne tygodnia:

– poniedziałek – Święto NMP, Matki Kościoła

– środa – wspom. św. męczenników Karola Lwangi i Tow.

– piątek – wspom. św. Bonifacego, bpa i męcz.

7. Zgodnie z wytycznymi rządu zniesiony zostaje limit osób uczestniczących we mszach. Nadal należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i NOSA oraz dezynfekcji rąk.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. zostaje odwołana 6 czerwca, ale utrzymuje się ją dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Te osoby zachęcam do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św. i nabożeństwach.

8. Dalej trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej – Lekarce, losy świata w czasach pandemii. Pamiętajmy też o naszym chorym ks. Mateuszu Tomanku.

9. Bóg zapłać paniom za posprzątanie naszego kościoła, oraz za wykoszenia trawnika. W tym tygodniu zapraszam panie: Alinę Maly – Bubeła i Sylwię Kochanek.

10. Bóg zapłać za ofiarowanąw mojej intencjiMszę św., za obecność, modlitwę, życzenia i prezenty z okazji Abrahama. Z powodu sytuacji związanej z pandemią świętowanie moich urodzin z rodziną, przyjaciółmi i księżmi przekładam na bezpieczniejszy czas.

11. Księdza Mateusza polecamy modlitwie za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

12. Niech Duch Święty obdarza nas wszystkich swoimi darami, a Pan Bóg obficie błogosławi. Miłego świętowania Dnia Pańskiego.

Metropolita katowicki opublikował nowe Zarządzenie odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dnia 28.05.2020.

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.

Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.

Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.  

W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

Duchowieństwo

Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem zniesienia dyspensy). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

Kolekta  na cele związane z funkcjonowaniem parafii

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie dzisiaj przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach. Łączymy się też duchowo z jubilatami małżonkami, za których o 12.00 abp Wiktor Skworc w katedrze odprawia Mszę św.

2. W przyszłą niedzielę abp Wiktor Skworc zaprasza wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się za pośrednictwem mediów we wspólną modlitwę pielgrzymów od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.

3. W maju oddajemy cześć Matce Bożej po Mszach świętych, odmawiając Litanię Loretańską. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

– wtorek – wspom. św. Filipa Neri, prezb.

– piątek – wspom. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

– sobota – wspom. św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

5. Zgodnie z wytycznymi rządu w naszym kościele może jednocześnie przebywać 55 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i NOSA oraz dezynfekcji rąk.

Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcam Was do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św. i nabożeństwach. Godziny ich transmisji na żywo znajdziecie w tym linku:

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

6. Dalej trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej – Lekarce, losy świata w czasach pandemii. Pamiętajmy też o naszym chorym ks. Mateuszu Tomanku.

7. Bóg zapłać rodzinie Kiełb za pomoc przy pielęgnacji żywopłotu z berberysów a  paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam: Barbara  Błaszczok i  i Anita Kochanek.

8. Księdza Mateusza polecamy modlitwie za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

9. Niech Boże błogosłwieństwo zstąpi na nas i umacnia nas w codziennych zajęciach nadchodzącego tygodnia.

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY PRZED PIEKARSKIM WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ

Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry!

Miesiąc maj jest w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą Matką Boga. Rozważamy tajemnicę Jej macierzyństwa, które od przyjęcia woli Bożej w chwili Zwiastowania i podtrzymania niezachwianej wierności Bogu pod krzyżem Jezusa Chrystusa, rozciąga się na nas wszystkich, braci i siostry Jej Syna, którzy jako pielgrzymi nadal pozostają narażeni na trudy i niebezpieczeństwa (por. KKK 2674). Maryja, Matka Jezusa i nasza, wskazuje drogę, jest jej znakiem i prowadzi nas do Zbawiciela.

Drodzy Bracia,

w związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć w tradycyjnej formie i czasie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zapraszam jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów w uroczystość Zesłania Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.

Modlitwa rozpocznie się od złożeniu hołdu Matce Bożej, po którym wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bożej Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl. jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski zdrowia i pomyślności.

Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne, świat męski będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach i modlitewną łączność za pośrednictwem mediów. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM i Polskie Radio Katowice.

W ramach bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości zapraszam, razem z duszpasterzami piekarskiego sanktuarium, do przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem łącza internetowego; od czwartku 28 maja, codziennie o godz. 18. W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie internetowej sanktuarium. W sobotni wieczór – po zakończonym modlitewnym triduum – będzie miała miejsce tzw. godzina ewangelizacyjna, połączona z inscenizacją o biblijnej historii Józefa egipskiego oraz świadectwami wiary.   

Drodzy Bracia i Siostry,

wraz z Maryją, zawsze otwartą na współdziałanie z Duchem Świętym, uwielbiajmy Pana i prośmy o potrzebne łaski. Oczekując na wspólną modlitwę w Piekarach Śl., z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

VI niedziela wielkanocna

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

Kolekta na zakup środków do dezynfekcji

1. Rozpoczynamy VI  tydzień wielkanocny. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych. Po mszy odmówimy modlitwy błagalne o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje.

2. W maju oddajemy cześć Matce Bożej po Mszach świętych, odmawiając Litanię Loretańską.

3. W poniedziałek przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, a we wtorek rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Przez wstawiennictwo św. JP II módlmy się za naszego Arcybiskupa.

4. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5. Pomimo odwołania obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny w niedzielę, 24 maja, o godz. 12 w katowickiej katedrze Msza św. w intencji wszystkich małżeńskich jubilatów, bez ich udziału. Zachęcamy do łączności duchowej. W przyszłą niedzielę Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.

6. Obchody liturgiczne tygodnia:

– czwartek – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

7. Zgodnie z wytycznymi rządu w naszym kościele może jednocześnie przebywać 55 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa i dezynfekcji rąk.

Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcam do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św.

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

8. Dalej trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej losy świata w czasach pandemii. Módlmy się za Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu, prośmy Boga o zdrowie dla górników i ich rodzin, o deszcz i wciąż pamiętajmy o naszym chorym ks. Mateuszu.

9. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Iwonę Jureczko i Martynę Chrobok.

10. Składam serdeczne Bóg zapłać tym osobom, które 13 maja objęły mnie modlitwą i złożyły życzenia z okazji ważnej dla mnie, 25. rocznicy święceń kapłańskich. Dla każdego księdza bliskość duchowa Parafian i ich modlitwa są bezcenne i miło, kiedy towarzyszą takim wyjątkowym jubileuszom. „Wdzięczność jest pamięcią serca”. I za te pamiętające serca oraz wszelką pomoc w tych trudnych czasach wielkie dzięki!

11. Ks. Mateusza polecamy w modlitwie o łaskę zdrowia za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego :


Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

12. Życzę wszystkim obfitości Bożych darów na nadchodzący tydzień.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
z dnia 16 maja 2020 r.

 1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
 2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
  Spowiedź może odbywać się:
  a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
  b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.
  Niniejsze zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.
  † Wiktor Skworc
  Arcybiskup Metropolita
  Katowicki
  Katowice, 16 maja 2020 r., w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

1. Dziś dzień pierwszej komunii świętej w naszej parafii. Polecamy Maćka i Janka modlitwie wszystkich wiernych.

2. W tym roku w miesiącu maju oddawać będziemy cześć Matce Bożej po Mszach świętych, odmawiając Litanię Loretańską.

3. Obchody liturgiczne tygodnia:

– czwartek – Święto Św. Macieja, apostoła,

– sobota – Święto Św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski

4. Zgodnie z wytycznymi rządu w naszym kościele może jednocześnie przebywać 40 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa i dezynfekcji rąk.

Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcam do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św.

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

5. Nadal trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej, losy świata w czasach pandemii. Polecając Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu, prośmy Boga o deszcz oraz o nowe powołania. Pamiętajmy też o naszym chorym ks. Mateuszu.

6. Bardzo dziękuję Rodzinie Mazurek za odpajęczenie naszego kościoła oraz młodzieży za wykoszenie i wyplewienie trawnika wokół świątyni. Bóg zapłać też paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam Cecylia Jureczko i Weronika Mandera

7. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelką pomoc. Dziękuję również za wszelkie ofiary na cele parafialne złożone lub przelane nakonto parafii.

8. Ks. Mateusza polecamy w modlitwie o łaskę zdrowia za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego :


Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

10. Życzę wszystkim  Bożego pokoju serca i zdrowia na nadchodzący tydzień.

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄW ŚLASKICH KOPALNIACH

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy górnicy!

W dobie zmagania się ze skutkami stanu epidemii w naszym kraju,szczególnegoznaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, którakonkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Dla nas chrześcijan wyjątkową formą solidarności jest również modlitewne wsparcie najbardziej potrzebujących oraz polecanie ich Bożej Opatrzności i opiece świętych Patronów.

Naszą szczególna modlitwą ogarniamy osoby zakażone koronawirusem, ich rodziny oraz służby sanitarno-medyczne. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich zmarłych i pogrążonych w żałobie po ich stracie.

W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o wykrytych ogniskach zakażenia koronawirusem pośród naszych braci górników, a także ich rodzin. Ponieważ choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie ludzkie życie, dlatego proszę wszystkich diecezjan o żarliwą modlitwę w intencji powrotu do zdrowia tych, którzy aktualnie doświadczają niemocy i ograniczeń wynikających z pogorszonego stanu zdrowia.Prośmy dla nich o zdolność przeżywania osobistych przeciwności w jedności
z Chrystusem, który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17).

Drodzy górnicy, szczególnie Ci dotknięci zakażaniem!

Wraz z Biskupami pomocniczymi i Waszymi parafialnymi duszpasterzami zapewniam Was o wstawienniczej modlitwie, a także o gotowości charytatywnego wsparcia tych Braci górników i ich rodzin, którzy najbardziej będą dotknięci skutkami choroby, paraliżującej życie społeczne na całym świecie. Przyjmijcie słowa – jakże aktualne w obecnej sytuacji – wygłoszone przeze mnie w zeszłym roku przy okazji Mszy św. barbórkowej: „Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Św. Barbara, „Męczennica wieży”, zna na wskroś trudną i niebezpieczną rzeczywistość przebywania w niewielkiej zamkniętej przestrzeni. Niech jej orędownictwo Was strzeże. Zapewniam, że Kościół modli się za was nieustannie! Z serca życzę wszystkim po staropolsku i po śląsku: «Szczęść Boże!». Niech treść tego pozdrowienia będzie codziennie waszym udziałem”.

Modlitewną pamięć dopełniam jeszcze życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z serca Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Katowice, 08.05.2020 r., w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA WIKTORA SKWORCA

Wstęp
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnoszące się do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Dyspensa

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Proszę osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Nadal serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Św. Franciszkiem; w maju dołączamy do tej modlitwy odmówienie Litanii Loretańskiej.

2. Sprawowanie Eucharystii w kościele

Mając na względzie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podtrzymuję, że w Eucharystii uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. z zachowaniem zasady – 1 osoba na 15 m2. Z najwyższą troską należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus).
Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal zawieszone. Duchowni – odpowiedzialni za poszczególne grupy służby liturgicznej mają obowiązek prowadzenia ich formacji według aktualnych możliwości.
Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Koncelebra

Przypominam, że w czasie epidemii należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.

4. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia, nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi św. dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym pozasakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

5. Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.
Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.

6. Duszpasterstwo

Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych, zobowiązuję duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy i wspólnoty parafialne do podtrzymywania kontaktów z nimi w formie nadzwyczajnej: kontaktu telefonicznego i internetowego, a także w miarę możliwości do przekazywania im katechez udostępnianych online.
Otwarta zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych dla dorosłych (katecheza, krąg biblijny) z uwzględnieniem obowiązujących wymagań sanitarnych.
Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską składamy na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.
Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w odniesieniu do zakresu ich posługi duszpasterskiej.
W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie Mszy św. dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja, bądź nazajutrz, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego przez ucałowanie. Usilnie zachęcam do przypominania Jego nauczania, zwłaszcza homilii i katechez wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pamiętajmy szczególnie o nauce św. Jana Pawła II o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich (por.: encyklika „Sollicitudo Rei Socialis”, 42). Obowiązkiem duszpasterzy jest dostrzeżenie ich w parafii.
Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatnią niedzielę maja br. odprawię Mszę św. w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.
Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:

 • procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);
 • wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
 • pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

7. Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem

Stwierdzenie zakażenia bądź zarządzenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – orzeczone przez kompetentne władze państwowe – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się rygorom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do kanclerza Kurii Metropolitalnej lub dyrektora Wydziału Duszpasterstwa.
Mając na uwadze dyspozycje wydane w zarządzeniach z dnia 16 i 31 marca br. oraz pojawiające się przypadki zakażenia lub nałożonej na księży kwarantanny, w dalszym ciągu bezwzględnie obowiązuje duchownych zachowanie rezydencji; ograniczenie do koniecznego minimum wyjazdów, a także zawieszenie spotkań rocznikowych, koleżeńskich itp.

8. Transmisje internetowe

Drogą internetową transmitujemy jedynie Msze św. i udostępniamy katechezy formacyjne. Możliwość ta zakłada konieczność wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii w odniesieniu do wierności przepisom liturgicznym, doboru śpiewów, opracowania homilii czy katechezy. Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym.
Z internetowych stron parafialnych należy zatem usuwać archiwalne nagrania celebracji, a wiernym wyjaśniać sens duchowego uczestnictwa w dokonującej się aktualnie czynności liturgicznej. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane.”

Dzisiejsze Zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 4 maja 2020 r., we wspomnienie św. Floriana, patrona archidiecezji.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kazanie odpustowe ks. dr. hab. Janusza Wilka wygłoszone w Nieboczowach 03.05.2020r.

Dłonie św. Józefa i nasze dłonie

Święty Józef Robotnik
zawsze przypomina wartość, szlachetność i świętość
pracy ludzkich rąk i rozpoczyna maj –
miesiąc niedostrzeżonej pracy Matki Bożej.
ks. Jan Twardowski


Ilekroć przybywam do Waszej świątyni lubię spoglądać na zamieszczoną w głównym ołtarzu figurę św. Józefa. Nie został on utrwalony przez rzeźbiarza statycznie, ale dynamicznie. Nie pozuje jak do zdjęcia, ale jest w działaniu. W lewej ręce trzyma piłę typu „moja-twoja” (kto choć trochę zajmuje się obróbką drewna, ten wie o co chodzi), prawą wyciąga do nas, jakby chciał nas przygarnąć, przytulić, albo poprosić o pomoc w pracy.
Dłonie św. Józefa Z tekstu Ewangelii wiemy, że Józef był z zawodu tektōv (Mt 13,55). Ten sam fach posiadał Jezus (zob. Mk 6,3). Grecki ten termin (język Nowego Testamentu), może definiować „cieślę”, „rzemieślnika”, „budowniczego”, a nawet „rzeźbiarza”. W Ewangeliach nic jednak nie wskazuje na to, aby należało go rozumieć inaczej niż „zarabiający na życie
obróbką drewna”. Cieśle w Galilei, gdzie mieszkał Józef, wykonywali wszystkie prace w drewnie związane z budową domów, a także bram miejskich. Bliskość Jeziora Genezaret powodowała, że niektórzy z nich pracowali przy budowie łodzi. Wytwarzali również i naprawiali sanie młockarskie i rydwany. Najlepsi z nich wykonywali również prace
rzeźbiarskie. Jakie dłonie mógł mieć Józef? Jaka w rzeczywistości mogła być, wyciągnięta w naszym kierunku, dłoń Józefa z ołtarzowej rzeźby?Prawdopodobnie była twarda, może szorstka, spracowana z utrwalonymi blazami. Tymi dłońmi zarabiał na utrzymanie własne i swojej rodziny. Przypuszczalnie był bardzo dobrym fachowcem, bo stać go było na coroczne pielgrzymki do Jerozolimy wraz z żoną
Miriam (Maryją) i swoim synem (chociaż nie biologicznym) Jezusem (zob. Łk 2,41-42). Z przyczyn finansowych, rzadko który mężczyzna tamtych czasów, mógł sobie pozwolić pielgrzymować wraz z całą rodziną do świątyni jerozolimskiej. Do corocznej pielgrzymki
zobowiązani byli jedynie mężczyźni i młodzieńczy, począwszy od 13. roku życia. Tymczasem cieślę z Nazaretu stać było każdego roku pielgrzymować rodzinnie. Jego pracowite ręce owocnie pracowały.

Dłonie Józefa, to jednak nie tylko ślady ciesielstwa. Te dłonie trzymały za rękę żonę Miriam, uczyły chodzić małego Jezusa, prowadziły Go do synagogi. Dłonie te opiekowały się osobami, które były dla niego najważniejszym darem w życiu, jak on był darem dla nich.

Te utrudzone, ale czyste dłonie, były unoszone w modlitewnym geście do Boga (zob. 1 Tm 2,8). Poruszały się między ziemią a niebem. Podczas modlitwy w świątyni jerozolimskiej i w synagodze w Nazarecie uwielbiały Boga, otwierały się na Jego łaski.
Dłonie nasze Jakie są nasze dłonie?

Warto spojrzeć, czy nasze dłonie, przynależą do człowieka pracującego, czy też lenia. Praca ma swoją wartość:
„Praca posiada swoją zasadniczą wartość dlatego, że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby: obrazu i podobieństwa Boga samego. Ważne jest także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich.” Praca jest częścią naszego życia, powinnością wobec Boga, jak i ludzi, dlatego na modlitwie, przed wieczornym spoczynkiem, warto spojrzeć na siebie i pytać siebie, czym dzisiaj były utrudzone moje ręce? Jak pracowałem? Należy przy tym uważać na dwie skrajności: bezczynność, która jest wrogiem duszy oraz na pracoholizm, który odbiera piękno pracy, wprowadzając człowieka w notoryczne przemęczenie i coraz częściej staje się sygnałem niedowartościowania siebie (niezadowolenia z siebie) lub ucieczki przed czymś. Za możliwość pracy trzeba też Bogu dziękować.

Nasze dłonie, to jednak nie tylko praca. Dłonie te mają urzeczywistniać dobro w rodzinie, pośród przyjaciół, ale i ludzi nam „obcych”. Jak ludzie oddziaływają na nas, tak my oddziałujemy na nich. Jak innym z nami (ze mną) się żyje? Nasza dłoń, to symbol dobra, czy agresji, lęku, przekrętów? W Księdze Izajasza 46,3 czytamy, że jesteśmy noszeni przez Boga od urodzenia, piastowani od przyjścia na świat. To obraz delikatności i czułości Boga wobec człowieka. Bóg trzyma nas za ręce i uczy jak iść przez życie. To z kolei przepiękna metafora z Księgi Ozeasza 11,3. Często Bóg czyni to przez ludzi, przez ich pomocne dłonie. Trzeba też wierzyć, że także przez nasze. Ludzka dłoń nie została stworzona do zadawania bólu (w znaczeniu szerokim, nie tylko fizycznym), ale do urzeczywistniania dobra – konkretnego, pośród konkretnych ludzi w określonym czasie. Dłonie bez dobra są lekkie, ale puste. Może łatwiej z taki dłońmi żyć, ale nie oznacza to, że będzie się bardziej szczęśliwym. W czasach Józefa mężczyźni na modlitwie wznosili dłonie. Czyste dłonie (fizycznie i moralnie) podczas modlitwy wskazywały na zewnętrzną i wewnętrzną postawę wolności wobec grzechu. Świadczyły o jakości (świętości) życia moralnego życia4. Czyste dłonie na modlitwie symbolizują także czyste sumienie.
Dzisiaj wielu z nas przyjmuje Jezusa obecnego w konsekrowanej Hostii na rękę. Składamy dłonie w kształcie żłóbka lub krzyża. Zewnętrznie to tak samo, ale nasz stan duchowy eksponuje, czy przyjmujemy Go w nasze życie łagodne, pełne pokoju i radości (symbol dłoni jako żłobka), czy też obolałe, udręczone, z krzykiem wołania „Boże mój, nie opuszczaj mnie!” (symbol dłoni jako krzyża). Nasze ludzkie dłonie mogą być spracowane, utrudzone dobrem, ale niech nie będą naznaczone grzechem. Nie mamy innych dłoni dla Boga, innych dla siebie, a jeszcze innych dla swojej rodziny czy współpracowników. Józef też ich nie miał, a jednak jego dłonie dotykały świętości i powszechności. I tak powinno być. Nasze dłonie mogą uchwycić piłę, łopatę, kierownicę, smartfon, klawiaturę komputera, skalpel chirurga, ugotować obiad, zmienić pampersy. Potrafią z miłością uchwycić dłoń męża, żony, dziecka. Naturalnie składają się do modlitwy, otwierają Biblię, przeplatają się różańcem.
Święty Józefie, módl się za nasze dłonie.


Spójrzmy jeszcze raz na figurę św. Józefa na ołtarzu w kościele w Nieboczowach. Każdemu z nas może coś powiedzieć. Myślę, że także Księdzu Proboszczowi. Może Józef, ku Waszemu zatroskanego Kapłanowi, wyciąga prawą dłoń, by Go przytulić, wzmocnić, podziękować za piękno tej świątyni i tak delikatnie, na ucho, powiedzieć Mu: „naostrz mi w końcu tę piłę!”


Homilia wygłoszona podczas odpustu parafialnego ku czci św., Józefa Robotnika w parafii w Nieboczowach, 3 maja 2020 roku.
Kaznodzieja – ks. Janusz Wilk

Drodzy i bliscy sercu Parafianie!

Jan Paweł II w jednej z homilii głosił: „Chrystus przedstawia siebie samego jako pierwowzór dobrego pasterza, zdolnego oddać życie za owce. Ojciec posłał Go, aby stał się nie tylko pasterzem Izraela, ale całej ludzkości. Ten Jego czyn – czyn Dobrego Pasterza, który ogłosiwszy «dobrą nowinę» Królestwa, dał życie swoje za owce, jest sakramentalnie uobecniony przede wszystkim w Eucharystii. Eucharystia jest bowiem sakramentem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – Jego najwyższego czynu odkupieńczego. Jest sakramentem, w którym Dobry Pasterz nieustannie uobecnia swoją miłość, złożoną w ofierze za wszystkich ludzi. (…)

Kapłan, w sposób szczególny powołany do świętości, jest dla całego ludu chrześcijańskiego świadkiem miłości i radości Chrystusa. Biorąc przykład z Dobrego Pasterza, pomaga wiernym iść za Nim i odpowiadać na Jego miłość. Trwajcie przy Waszych kapłanach, towarzyszcie im nieustannie swą modlitwą i proście Pana usilnie, aby nie brakowało robotników na Jego żniwie”.

1. Dziś oddajemy cześć naszemu Patronowi św. Józefowi. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na nasz odpust, zarówno parafian, jak i gości. Dziękuję Księdzu dr. hab. Januszowi Wilkowi – Rekolekcjoniście Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach, za wygłoszenie kazania. Jego treść można będzie przeczytać na naszej stronie internetowej w godzinach popołudniowych.

2. Dziś również Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw za  powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Przez cały tydzień    modlimy się o powołania do służby Bożej.

3. W tym roku w miesiącu maju oddawać będziemy cześć Matce Bożej po Mszach świętych, odmawiając Litanię Loretańską.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.

5. Obchody liturgiczne tygodnia:

– poniedziałek – wspom. św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji,

– środa – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba,

– piątek – Uroczystość Św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski.

6. Zgodnie z wytycznymirządu w naszym kościele może jednocześnie przebywać 40 osób. Wejście na mszę św. bocznymi drzwiami. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa i dezynfekcji rąk.

Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcam Was do łączności duchowej w sprawowanych w naszej archidiecezji Mszach św. i nabożeństwach. Godziny ich transmisji na żywo znajdziecie w tym linku:

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1188-internetowe-transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw

7. Nadal trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej, najlepiej o godz. 20.30, polecając Matce Bożej Piekarskiej – Lekarce, losy świata w czasach pandemii. W sposób szczególny módlmy się za Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu, prośmy Boga o deszcz oraz o nowe powołania do Jego służby. Pamiętajmy też o naszym chorym ks. Mateuszu Tomanku.

8. Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość, zainteresowanie oraz przekazywane ofiary, również na konto bankowe naszej parafii. Te środki materialne są ogromną pomocą dla funkcjonowania naszej wspólnoty w tych trudnych i skomplikowanych czasach.

9. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła oraz wszystkim, którzy przyczynili się do udekorowania świątyni na odpust. Szczególnie dziękuję panom za wykoszenie trawnika. W tym tygodniu zapraszam rodziców dzieci komunijnych.

10. Księdza Mateusza polecamy modlitwie prosząc Boga o jego powrót do zdrowia za wstawiennictwem śląskiego kapłana, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając przez jego wstawiennictwo łaski uzdrowienia dla ks. Mateusza Tomanka, o którą najpokorniej proszę. Amen.

11. Życzę wszystkim obfitości łask Bożych i miło spędzonej niedzieli odpustowej.

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →