O Parafii

Historia kościoła, informacje
o kapłanach związanych z parafią

O Parafii

Historia parafii

W najstarszych wzmiankach historycznych Nieboczowy zostały wspomniane, jako osada flisaków, którzy karczowali las dębowy i spławiali drewno Odrą. Kapliczkę z drzewa dębowego zbudowano tutaj w XIV wieku. W XVII wieku dobudowano do niej nawę z belek świerkowych. Kościółek ten przeniesiono do Kłokocina, gdzie przez lata pełnił funkcję parafialnego. Obecnie znajduje się w Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Kapliczka z drzewa dębowego z XIV wieku, znajdująca się obecnie w Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Kościół murowany wybudowano w latach 1929-1931 według projektu Jana Affy. Obiekt został poświęcony 30 listopada 1930 r. przez ks. dziekana Mikołaja Knosałę z Pszowa. W latach 1957-1959 kościół rozbudowano i urządzono jego wnętrze.

Wnętrze kościoła pw. św. Józefa Robotnika w  „starych” Nieboczowach.

Samodzielna stacja duszpasterska (lokalia), wydzielona z parafii Brzezie, została utworzona we wrześniu 1931 roku. Dekretem z 1 sierpnia 1991 biskup katowicki Damian Zimoń potwierdził fakt istnienia parafii przy kościele św. Józefa Robotnika w Nieboczowach.

Źródło: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku

Dekretem z 29 lipca 2013r. Ksiądz ArcybiskupWiktor Skworc nowym administratorem, a następnie proboszczem parafii mianował  księdza Mariusza Pacwę. Do jego zadań należało m.in. wybudowanie nowego kościoła w Syryni w dzielnicy Dąbrowy oraz przeniesienie parafii.

Nowy kościół

Projekt nowego kościoła nawiązuje do architektury dwóch wcześniej budowanych kościołów. W prezbiterium umieszczono ołtarz do sprawowania liturgii, kamienną ambonę, na suficie zawieszono nowe żyrandole. Zastosowano ogrzewanie podłogowe, systemy wentylacji i klimatyzacji. Nowa świątynia może pomieścić około 300 osób – w tym jest 200 miejsc siedzących. Powstały także zakrystia, salka dla ministrantów, toalety, mieszkanie dla proboszcza oraz w podziemiach kościoła salki katechetyczne. Na wieży zamontowano zegar. Nocą kościół jest oświetlony z zewnątrz. Wmontowano także zraszacze do trawy. Obszar wokół kościoła obsadzono roślinami. Z ażurowych kostek wykonano parking dla 43  pojazdów. Budowa trwała niecałe dwa lata i w całości była finansowana ze środków Banku Światowego. W 2018 roku dobudowano w podziemiach  kościoła garaż, a w pomieszczeniach nad zakrystią i na poddaszu zostało umieszczone probostwo.

11 listopada 2016 roku o godz. 11.00 za zgodą Kurii Metropolitalnej w Katowicach, po raz pierwszy została odprawiona Msza Święta w nowej świątyni.

Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 01 kwietnia 2017 roku parafia została powiększona o mieszkańców z Dąbrów i ulic Kolejowej i Raciborskiej – to byli parafianie z Syryni.

Dnia 8 września 2018 roku Arcybiskup Wiktor Skworc dokonał uroczystego poświecenia kościoła  i  wsi.

Ze względu na nowe obowiązki powierzone księdzu proboszczowi, Ksiądz Arcybiskup zlecił pomoc duszpasterską księdzu Mateuszowi Tomankowi, nowemu Dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego i Gospodarstwa Rolnego w Kokoszycach.

Ks. Mariusz Pacwa – Proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. Wikariusz w parafiach w Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu oraz Katowicach. W latach 2002-2012 pełnił funkcję Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

Jako dyrektor, w latach 2014 – 2019, zarządzał domami rekolekcyjnymi w Kokoszycach i Brennej oraz gospodarstwem rolnym w Kokoszycach. Pełnił funkcję Duszpasterza Rolników w Archidiecezji Katowickiej, obecnie jest Duszpasterzem Myśliwych. Od 2013 r. proboszcz parafii św. Józefa w Nieboczowach. Od grudnia 2018 r. dyrektor i budowniczy Domu Rekolekcyjno – Pielgrzymkowego „Nazaret” w Piekarach Śląskich.

Proboszczowie dawniej

  • ks. Piotr Pawełczyk, lokalista (1931-1934)
  • ks. Jan Grzonka, lokalista (1934-1937)
  • ks. Jerzy Rother, kuratus (1937-1956)
  • ks. Stanisław Łowisz, administrator (1956-1987)
  • ks. Bernard Macioń, proboszcz (1987-2004)
  • ks. Janusz Rudzki, proboszcz (2004-2013)
  • ks. Mariusz Pacwa, administrator (od 2013 r.)
  • ks. Mariusz Pacwa, proboszcz (od 2015 r.)

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →